Projekti


S.T.A.R. eshte nje projekt i Adriatik IPA i dizenjuar te krijoje shkembim diturish ne turizem ndermjet shteteve pergjate detit Adriatik.

Qellimi i tij eshte te beje informacionin mbi fluksin turistik me eficent, lehtesisht te disponueshem dhe te besueshem. Per te arritur keto objektiva u krijua nje portal per turizmin. Vendet e perfshira do te krijojne nje network qe te shkembejne praktikat me te mira, te intergojne teknologjine e informacionit dhe njohurive qe aktualisht ekzistojne.

Projekti synon te shtoje njohurite dhe instrumenta te qendrueshem ne zonen turistike te Adriatikut, duke ndihmuar politikeberesit te perpunojne nderhyrjet e qeverise dhe Strategjine e re te Turizmit. Gjithashtu siguron instrumenta per bizneset turistike qe te njohin poziten e tyre ne tregjet lokale, karakteristikat dhe zhvillimin e klienteve te tyre.

Programi i Bashkepunimit Cross-border IPA Adriatik eshte nje program i Bashkimit Europian. Eshte nje rezultat i punes se perbashket te programimit e kryer nga vendet perkatese pjesmarrese dhe eshte pjese e procesit te bashkepunimit ne zonen e Adriatikut. Programi merr zhvillim nga pervoja e gjere (e fituar gjate periudhes se programit te meparshem) dhe nxjerr rezultatet konkrete nga studimet dhe analizat e financuara ne te kaluaren.

Kohezgjatja e programit: nga Marsi 2011 ne Gusht 2013

Buxheti i Projektit

Buxheti total: 1.843.583 €

Kontributi total i komunitetit: 1.567.045,55 €

Totali i Bashkefinancimit publik kombetar: 276.537,45 €